Elektro Zombie

Gra odpowiedzialna za uświadomienie społeczeństwu, jak bardzo niebezpieczne są elektroodpady i jak należy z nimi postępować.

  • Kllient:

    Dardanele Studio

  • Platforma:

    Web

  • SHARE: